Velkommen

Sankt Knud Enebo.


Sankt Knud Enebo er det tidligere Sankt Bruno Enebo.

Navneforandringen sker efter at Eneboet brød med Den Romersk Katolske Kirke, og nu er en ny Kristen uafhængig enhed.

Der vil derfor være en del troslære mæssigt,

som afviger fra Den Romersk Katolske kirke, men også store ligheder.

Leveregel og daglige rutiner vil dog bestå, og vil stort set være de samme, med få afvigelser. Tidebønen vil også fortsat blive brugt.

    “Når jeg prøver at finde mig selv, må jeg gøre det ikke alene i forholdet til Gud, men også i forholdet til andre mennesker. Jeg vil aldrig være i stand til at finde mig selv, hvis jeg isolerer mig fra den øvrige del af menneskeheden, som om jeg var en anden slags skabning.

    Nogle mennesker er måske blevet eneboere fordi de mente, at for at nå helligheden var det nødvendigt at flygte fra menneskene. men den eneste berettigelse det har at vælge et liv i ensomhed er den, at det vil hjælpe Dig til at elske, ikke blot Gud, men også andre mennesker. Hvis Du går ud i ørkenen blot for at komme væk fra en mængde mennesker, som du ikke kan lide, så vil Du hverken finde fred eller ensomhed: Du vil blot isolere Dig sammen med en hel flok djævle.

    Gå ud i ørkenen, ikke for at undslippe menneskene, men for at finde dem i Gud.”

Thomas Merton, O.C.S.O

Eneboere. I det 2. årh. trak mennesker sig tilbage til Ægyptens ørken for at leve i ensomhed og mere intenst dyrke Gud ved bøn og offer. Denne tilværelse, som den hl. Antonius er den mest kendte repræsentant for, har siden, ikke mindst hos de ortodokse, været en anerkendt levemåde. En eneboer kaldes også eremit (gr. eremos = ensom). 

Mandlige eneboere i Ægypten fra tiden 250-500 kaldes også 'ørkenfædre'.

Sankt Knud

Enebo

- Dagligdagen

Hvilken gave og hvilken guddommelig glæde ørkenens ensomhed og stilhed bringer, kan kun de berette om, som har oplevet den.

Lille klip fra filmen Into Great Silence af Phillip Gröning.

Sankt Knud Enebo

Havneby, Rømø

Danmark